Karta druhu uhlí

koks II

označení

třídění

výhřevnost průměrná

obsah popela

obsah vody v pův. stavu

cena

koks ořech 2

20 - 40 mm

28 MJ/kg

9,5 %

10,5 %

telefonem

Pro celolitinová kamna ústředního topení, u kterých je doporučován jako palivo. Pro průmyslové kotelny. Vyžaduje specifické podmínky hoření (vysokou zápalnou a odhořívací teplotu, hoří způsobem zahořením celého množství a dlouhodobým odhoříváním - sáláním).

NOVÁK - PRODEJ UHLÍ

prodejní sklad Pohořelice
ulice Loděnická

telefon

519 424 415