Karta druhu uhlí

černé uhlí - ořech 1

označení

třídění

výhřevnost průměrná

obsah popela

obsah vody v pův. stavu

cena základní / nad 15q

ořech 1 ETP černé uhlí

30 - 50 mm

31,00 - 32,00 MJ/kg

5,0 - 6,5 %

4,0 - 6,0 %

telefonem

Vhodné především do litinových kotlů, u kterých je uvedeno jako doporučené palivo. Má vysokou výhřevnost (může propálit klasický kotel) a specifické požadavky na hoření (vysokou zápalnou a odhořívací teplotu).

NOVÁK - PRODEJ UHLÍ

prodejní sklad Pohořelice
ulice Loděnická

telefon

519 424 415